Termeni și condiții

Prin accesarea acestui website, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat următorii termeni și condițiile de utilizare. În cazul în care utilizatorul nu acceptă prezenții termeni și condiții, inclusiv modificările sau completările ulterioare ale acestora, trebuie să înceteze să folosească websiteul.

Acest website aparține Arhiepiscopiei Craiovei, CUI 4554378, cu sediul social stabilit ȋn Mun. Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 3.

Contact: Alexandru Zidaru – alexandru.zidaru@pelerinaje.ro

Pentru exercitarea drepturilor cu privire la Protecția Datelor Personale, vă rugam să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor Personale (DPO), la adresa mihai.amegica@pelerinaje.ro.

În lipsa unor precizări specifice pentru un conținut anume (imagine, text sau alt conținut media), toate drepturile asupra conținutului afișat pe acest site aparțin Arhiepiscopiei Craiovei, și este interzisă reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricărei informații sau material fară acordul prealabil, în scris, din partea Arhiepiscopiei Craiovei

Toate drepturile de utilizare asupra informațiilor și materialelor disponibile aparțin Arhiepiscopiei Craiovei. Utilizatorul acestui site este pe deplin răspunzător de respectarea tuturor legilor și actelor legislative/normative în vigoare, și se obligă să nu utilizeze nici un fel de sistem/aplicație sau procedură care ar afecta funcționarea normală a site-ului nostru, sau de a obține informații la care nu are acces în mod normal.

1. Descrierea Serviciului

Site de prezentare informații despre Centrul de Pelerinaje Sf. Nicodim: pelerinaje, programe,  despre noi, contact și rezervări pelerinaje.

2. Acces și înregistrare

Pentru a putea beneficia de serviciu, clientul/pelerinul are nevoie de un calculator personal, o conexiune stabilă la Internet și de un browser web instalat în calculator prin intermediul căreia va fi accesată adresa de web www.pelerinaje.ro

3. Obligațiile Arhiepiscopiei Craiovei

Arhiepiscopia Craiovei nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Arhiepiscopiei Craiovei, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. Arhiepiscopia Craiovei și furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanție că:

  • serviciul va fi neîntrerupt sau fară erori;
  • eventualele defecte vor fi corectate;

Serviciul este disponibil 24h/zi, exceptând perioadele în care se efectuează lucrări de mentenanță sau de reparații. Accesarea serviciului poate fi limitată în intervalul orar de utilizare intensă datorită limitării procesării datelor de către sistemele informatice.

4. Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui website au următoarele drepturi:

  • Dreptul de a nu fi de acord cu acești termeni și condiții, caz în care sunt obligați să înceteze utilizarea acestui website.
  • Dreptul de a fi informat asupra datelor sale deținute de către acest website
  • Dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor, daca ele sunt eronate. Datele care vor trebui păstrate din cauza legislației în vigoare nu vor putea fi șterse.
  • Dreptul de te opune anumitor prelucrări (comunicare comercială, newsletter) sau de retragere a consimțământului pentru anumite prelucrări.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa Responsabilului cu Protecția Datelor Personale (DPO), la adresa mihai.amegica@pelerinaje.ro

5. Drept aplicabil și instanță competentă

Se vă încerca rezolvarea oricărei dispute în legătură cu utilizarea Platformei on-line și/sau Contractul mai întâi pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi definitiv soluționată de instanța română competentă.

Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter personal sau autorităților în cazul în care consideră că trebuie să își apere oricare din drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.

Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea romana.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale este efectuată atât în scopul furnizării Serviciului cât și în scopul furnizării unor informări și oricăror comunicări comerciale prin curier, poștă, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace, realizarea de rapoarte statistice, în scopul prevenirii/depistării fraudelor etc.

Datele furnizate pentru utilizarea Serviciului sunt strict confidențiale, fiind utilizate exclusiv în cadrul executării relației contractuale dintre abonați și Arhiepiscopia Craiovei., nefiind transmise către terțe persoane datele și informațiile colectate.

Datele personale pot fi transmise autorităților publice competente în vederea realizării oricăror investigații conform prevederilor legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentrru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, clienții/pelerinii, Arhiepiscopia Craiovei beneficiază de dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției; toate aceste drepturi se exercită prin cerere scrisă, datată și semnată, înaintată Arhiepiscopiei Craiovei la adresa de e-mail menționată la rubrica de contact.

7. Excluderi

Arhiepiscopia Craiovei nu își asumă nici o responsabilitate legală, pagubă adusă în urma utilizării acestui website și a informațiilor disponibile în cadrul lui, precum nici a unor defecțiuni tehnice, viruși sau alte sisteme care afectează utilizatorul în orice fel.

Arhiepiscopia Craiovei nu își asumă responsabilitati contractuale pentru informațiile disponibile pe site, și desi face tot posibilul pentru respectarea exactității informațiilor prezentate, nu își asumă nicio obligație în cazul în care informațiile nu sunt corecte.

Utilizatorul înțelege faptul că furnizarea Serviciilor poate fi modificată/încetată și înțelege că Prestatorul nu este răspunzător pentru aceasta.
Arhiepiscopia Craiovei nu își asumă răspunderea pentru întreruperi ale funcționării siteului.

Condiții generale

Utilizatorul este sfătuit să verifice periodic prezentele Termene și Condiții.

Legal

Licență de turism Nr. 1306 din 01.03.2019

Polița asigurare nr. 57107/ 01.01.2023 – 31.12.2023 – Omniasig. Limita de raspundere: 25.000 EUR

Adresă

Str. C.S. Nicolaescu Plopșor nr. 3A
Craiova, Dolj
(în spatele bisericii „Sf. Ilie”)

2020 Pelerinaje.ro. Toate drepturile rezervate.