Mânăstiri Dunărene

Price
110 LEI. per person
Duration
1 zi
Destination
Orșova
Travellers
35+
 • Information
 • Tour Plan
 • Important
Mânăstirea Maglavit Povestea construirii mânăstirii este legată de un cioban analfabet, surd și sărac lipit pământului – Petre Lupu, despre care se spune că în 1935, între Paște și Rusalii, lui Petrache i-a aparut în cale Dumnezeu cerându-i să propovăduiască dragostea față de credință. Astfel i-a redat auzul și vorba, viziunile și vindecările sale făcând...

What's included

Destination
Departure Location
Craiova
Return Location
Craiova
Price includes
 • Transport autocar 4*
Price does not include
 • Ghid la obiectivele turistice
 • Taxe intrări obiective

Mânăstirea Maglavit

Povestea construirii mânăstirii este legată de un cioban analfabet, surd și sărac lipit pământului – Petre Lupu, despre care se spune că în 1935, între Paște și Rusalii, lui Petrache i-a aparut în cale Dumnezeu cerându-i să propovăduiască dragostea față de credință. Astfel i-a redat auzul și vorba, viziunile și vindecările sale făcând din Maglavit un loc de pelerinaj. Mânăstirea Maglavit a fost desființată de comuniști și reînființată, cu hramul Izvorul Tămăduirii, în 1990, an în care s-au continuat lucrările neterminate înainte de razboi. La mânăstirea Maglavit, este înmormantat Petrache Lupu.

Mai multe detalii puteți găsi aici.

Mânăstirea Vodița

Mănăstirea Vodita a fost întemeiată în secolul al XIV-lea, pe teritoriul comunei Varciorova, în apropierea graniței dintre imperiul Austro-ungar și Țară Românească. Mănăstirea a fost ridicată între anii 1370-1372, de către Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana, pe cheltuiala domnitorului Vladislav I – Vlaicu Vodă.

Încă de la înființare, mănăstirea a fost înzestrată cu toate odoarele bisericești necesare, cu bani și cu alte venituri. Toate daniile făcute mănăstirii de voievodul Vladislav au fost întărite ulterior, de către urmașîi acestuia: Dan I, Mircea cel Bătrân, Dan al ÎIlea, Vlad Dracul și Radu cel Frumos. Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei (1387-1437), recunoaște și confirmă avutul Mănăstirii Vodita, iar Ștefan Lazarovici, despotul Serbiei, ii dăruiește acesteia, în anul 1406, zece sate sârbești.

Mănăstirea Vodita, recunoscută drept autonomă, a devenit cel mai puternic centru duhovnicesc, cultural și misionar al zonei. Desele atacuri ale turcilor asupra cetăților de la Dunăre au determinat însă mutarea centrului monahal într-o zona mai sigură. Sfântul Cuvios Nicodim, călugărul originar din Serbia, ajuns în Țară Românească pe la anul 1359, a zidit astfel, între anii 1377-1378, cinstită Mănăstire Tismana, cu sprjinul voievozilor Radu I și Dan I ai Țării Românești.

Mai multe detalii puteți găsi aici.

 

Mânăstirea Sfânta Ana – Orșova

În 1935 a fost construit un drum de acces pietruit și lung de un kilometru și jumătate ce urca din centrul Orșovei până în Dealul Moșului. Drumul a fost numit Drumul Eroilor și era străjuit de șapte troițe sculptate din lemn de stejar masiv, aceste troițe erau închinate regimentelor care au luptat în zonă în Primul Război Mondial. Troițele au dispărut prin anii 1960.

Mănăstirea Sfânta Ana a fost construită între anii 1936 și 1939, perioada în care Șeicaru era director al ziarului Curentul și deputat în Parlamentul României. Mănăstirea, care trebuia să poarte hramul Sfânta Ana (după numele mamei lui Șeicaru), nu a fost sfințită imediat după încheierea lucrărilor de construcție.

După anul 1945, odată cu venirea comuniștilor, clădirea a fost transformată în restaurant.

În anul 1990 Mănăstirea Sfânta Ana a fost preluată de Mitropolia Olteniei și la 2 decembrie 1990 a fost sființită de episcopul Damaschin Coravu, vicar al Mitropoliei Olteniei.

Mai multe detalii puteți găsi aici.

 

Mânăstirea Mraconia

Dunărea poartă cu sine taina rădăcinilor mănăstirii Mraconia. Fără de sfârşit, Mraconia refuză, parcă, să aibă începuturi. Născută şi ucisă de mai multe ori, această sfântă mănăstire ni se înfăţişează şi azi, de dincolo de moarte, ca o certitudine a credinţei, nădejde a învierii şi temelie a dragostei.

Protopopul Mehadie, Nicolae Stoica de Haţeg, în Cronica din 1829 aminteşte că mănăstirea este părăsită în 1453 de călugări, din cauza deselor incursiuni turceşti. Istoricul maghiar Pesty Frygies este de acord că nu se ştie când s-a zidit mănăstirea. Dintre multele începuturi, anul 1523 este unul sigur. în acel an, Banul Severinului, Nicolae Gârlişteanu, soţia lui Anca, fiica lor, Irina şi nepoata lor Nasta ctitoresc mănăstirea Mraconia. În 1628, Episcopul losif al Mehadiei, nepot al Nastei se retrage la Mraconia, îşi scrie testamentul şi moare. Fiind îngropat în Sfânta Biserică alături de ctitori, îşi lăsase întreaga avere mănăstirii: nimeni dintre neamuri să nu strice voia mea. Mănăstirea să rămână pe veci şi să aibă tot folosul şi nimeni să nu strice astă voie şi lăsare a mea.

După moartea Episcopului Iosif, mănăstirea este iarăşi ruinată. În 1658, monahul Teofil cutreieră tot sudul Banatului şi strânge mila creştinilor pentru restaurarea mănăstirii, potolirea poftelor nesăţioase ale unor şefi ai administraţiei turceşti. După şapte ani, în 1665, egumenul Isaia da de ştire: zidurile îs toate ridicate, chiliile îs gata şi văruite, iar Sfânta Biserică este împodobită. Fratele zugrav Ilie, meşter mare de la Sfântul Munte, toată zugrăveala veche înnoit-au, iară iconostasul în aur l-au poleit şi toată mănăstirea străluceşte ca luceafărul. Extraordinară descriere a acestui, iară şi iară, început: luceafărul din Mrăcunea (din locul întunecat). O singură dorinţă mai aveau călugării de aici: să li se trimită în grabă Psaltirea cea nouă pre limba noastră a lu metropolita Simion de la Bălgrad. Să avem şi noi bucurie de o asemenea scumpătate.

Nu se ştie dacă Psaltirea de la Alba Iulia a ajuns la mănăstirea Mraconia, se ştie însă că în anul 1674 egumenul Alexie avea mare năduf şi necaz: mănăstirea săracă este că pe an de două ori am plătit peşcheş şi alte ce or cerut turcii Acum au venit şi cer 3000 groşi datorie pe anul trecut. Dară noi datorie nu avem, numa aşa spun şi vreau ei. Şi au spus că dacă bani nu dăm, închid mănăstirea şi-o dărâmă până jos… Nimic nu mai avem, nici zăloage să scoatem, nici camătă să dăm, Se mai ştie că la 15 august 1682 ieromonahul Vasile dă de ştire că sfânta mănăstirea a fost arsă de blăstămaţii de martaloţi şi prădată de toate odoarele de nu ne-or mai rămas decât ochii ca să plângem de mila sfintei mănăstiri că a fost podoabă rară şi astăzi numai zidurile goale şi năpârcile printre pietre sunt. Şi stăm în colibi şi facem slujba sub Cerul lui Dumnezeu.

Mai multe detalii puteți găsi aici.

 

Mânăstirea Strehaia

Mănăstirea Strehaia este o mănăstire ortodoxă din România situată în orașul Strehaia, județul Mehedinți. Mănăstirea Strehaia s-a constituit în curtea domnească a lui Matei Basarab, ridicată spre mijlocul secolului al XVII-lea, și își are originile în curtea boierilor Craiovești. Craioveștii au fost una dintre cele mai însemnate familii nobiliare din Țara Românească, din care s-au ridicat domnitori pământeni și un număr mare de funcționari în structura politică și administrativă a Țării Românești. Ansamblul mănăstiresc fortificat, compus din turn de intrare, ziduri de apărare și prețioasa lui biserică, precum și ruinele vechii reședințe domnești, se află pe noua listă a monumentelor istorice având cod LMI MH-II-a-A-10406. Este singura manastire din tara cu altarul spre sud. Legenda, preluată și de Nicolaie Iorga, spune ca Mihai Viteazul, care s-a născut la Strehaia ar fi făcut o primă biserică, ridicând-o noaptea și, orientându-se greșit, a asamblat biserica cu altarul spre Sud. Matei Basarab, a păstrat și el aceeași orientare. Mănăstirea se găsește la câțiva zeci de metri de drumul european E70 ce leagă Timișoara de București.

Mai multe detalii puteți găsi aici.

 • O zi
O zi

Pelerinaj Mânăstiri Dunărene

Obiective vizitate:

 • Mânăstirea Maglavit - închinare la Icoana Făcătoare de  Minuni a Maicii Domnului Prodomiţa
 • Mânăstirea Vodița - ctitorie a Sfântului Nicodim de la Tismana
 • Mânăstirea Sfânta Ana Orșova - ctitorie a cunoscutului ziarist interbelic Pamfil Șeicaru
 • Mânăstirea Mraconia - situată pe malul stâng al Dunării în zona Cazanelor Mari
 • Mânăstirea Strehaia - ctitorie a Sfântului Constantin Brâncoveanu

Bine de știut

 • Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale.
 • Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru România.
 • Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către turist direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup/ghid.
 • Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor.
 • Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea achitării avansului.

CONDIȚII DE RENUNȚARE

În cazul în care călătorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

 • 25% din preţul pachetului de servicii de călătorie, dacă renunţarea se face în intervalul  29 –25 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 • 50% din preţul pachetului de servicii de călătorie, dacă renunţarea se face în intervalul 24 – 20  de zile calendaristice înainte de data plecării;
 • 100% daca anularea se face în următoarele condiții:
 • nu se prezintă la program;
 • într-un interval mai mic de 20 de zile calendaristice înainte de data plecării (ori în ziua plecării);
 • în cazul în care călătorul nu este lăsat să treacă una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agenției;
 • în cazul în care călătorul nu respectă condițiile generale ale Agenției, prezintă acte incomplete sau false, nu are pașaport sau nu achită integral excursia în termenele stipulate.
Legal

Licență de turism Nr. 1306 din 01.03.2019

Polița asigurare nr. 57107/ 01.01.2023 – 31.12.2023 – Omniasig. Limita de raspundere: 25.000 EUR

Adresă

Str. C.S. Nicolaescu Plopșor nr. 3A
Craiova, Dolj
(în spatele bisericii „Sf. Ilie”)

2020 Pelerinaje.ro. Toate drepturile rezervate.

Close

Mânăstiri Dunărene

Price
110 LEI. per person
Duration
1 zi
Destination
Orșova
Travellers
35+

  Completează câmpurile pentru a efectua o rezervare. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  [tour_date]   Dacă aveți întrebări sau nelămuriri ne puteți scrie. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii