Dobrogea – Delta Dunarii

Price
1395 Lei. per person
Duration
5 zile
Destination
Dobrogea
Travellers
35+
 • Information
 • Tour Plan
Mănăstirea Dervent este o mănăstire ortodoxă din România situată în satul Galița, județul Constanța. Tradiția fixează la Dervent o biserică de mănăstire (secolul al XI-lea), distrusă de pecenegi (1036) odată cu cetățile Capidava și Dervent. După Războiul de Independență (1877-1878), crucile au fost redescoperite de către un cioban surdo-mut. Protos. Atanasie Negară a ținut la...

What's included

Destination
Departure Location
Craiova
Return Location
Craiova
Tour Start Date & Time
10 iunie 2024 06:30
Price includes
 • 4 nopți cazare în camere duble/triple la hoteluri de 2-3*
 • Croaziera Delta Dunarii mila 23
 • Mic Dejun
 • Transport autocar aer condiționat
Price does not include
 • Cină
 • Orice nu este inclus în program

Mănăstirea Dervent este o mănăstire ortodoxă din România situată în satul Galița, județul Constanța.

Tradiția fixează la Dervent o biserică de mănăstire (secolul al XI-lea), distrusă de pecenegi (1036) odată cu cetățile Capidava și Dervent. După Războiul de Independență (1877-1878), crucile au fost redescoperite de către un cioban surdo-mut. Protos. Atanasie Negară a ținut la începutul secolului al XX-lea – pentru o lungă perioadă – o evidență amănunțită a unor presupuse vindecări petrecute la „sfintele cruci nepuse de mână omenească, ci crescute din pământ”. În 1923, episcopul Ilarie Teodorescu al Tomisului a înființat la Dervent o mănăstire pe terenul donat de familia Andreevici și Paraschiva Gheorghiu. În 1934, paraclisul care adăpostea crucile a ars din temelii, icoanele rămânând însă neatinse de foc. În 1936, PS Gherontie al Tomisului a pus piatra de temelie a actualei biserici, ridicată după proiectul arhitectului N. Săndulescu și sfințită pe 13 septembrie 1942, dată la care Elefterie Mihail a fost numit stareț al mănăstirii. În 1959, prin Decretul 410, mănăstirea a fost închisă timp de zece ani. Din 1970 a funcționat ca biserică de mir a satului învecinat, Galița, clădirile care au aparținut mănăstirii fiind folosite de IAS Ostrov până în anul 1990. Pe 2 februarie 1990, părintele Elefterie Mihail primește binecuvântarea de redeschidere a mănăstirii. În același an, pe 12 mai, la vârsta de 90 de ani, renumitul duhovnic dobrogean a murit și a fost înmormântat în partea dreaptă a altarului.

Mănăstirea Celic-Dere este o mănăstire din România situată în comuna Frecăței, județul Tulcea.

Mănăstirea Celic-Dere, situată în nordul Dobrogei, este unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate dintre Dunăre și Marea Neagră. Numele este luat de la pârâul Celic-Dere (în limba turcă celik dere „pârâiașul de oțel”). Mănăstirea se află la 25 de kilometri sud-vest de Tulcea și 12 kilometri vest de Cataloi, pe șoseaua Tulcea- Constanța, în raza comunei Frecăței.

Potrivit Marelui Dicționar Geografic al României, așezământul a fost înființat în 1835 de arhiereul Athanasie Lisivenco. Pe de altă parte, potrivit arhimandritului Roman Sorescu, mănăstirea a fost întemeiată aproximativ în 1840 de călugări români și doi călugări ruși reveniți de la Muntele Athos, arhimandritul Athanasie Lisifenco și schimonahul Paisie. Potrivit unei alte versiuni, în zona în care se află mănăstirea au venit în secolul al XVIII-lea călugări ardeleni veniți de la Muntele Athos și care au întemeiat vatra monahală construind o bisericuță din lut și bârne de lemn în locul în care astăzi se află cimitirul. Athanasie Lisifenco ar fi oprit femeile în mănăstirea întemeiată, iar pentru bărbați a construit o bisericuță și câteva chilii la circa doi kilometri mai la vale, înființând a doua mănăstire, Celicul Mic sau Celicul de Jos. Aceasta a fost însă distrusă de incendiu. Arhimandritul Lisifenco (1800-1880, considerat ctitorul mănăstirii; osemintele i se află într-o raclă argintată, depusă în paraclis, în dreapta) și Dosoftei Crihana au construit în 1841-1844 o bisericuță cu chilii în formă de patrulater pe valea pârâului Celic-Dere. Astăzi o troiță arată locul în care s-a aflat acea bisericuță.

În 1901, episcopul Partenie Clinceni al Dunării de Jos (1886-1902) a pus temelia actualei biserici, după planurile arhitectului Toma Dobrescu din București, pe platoul din partea de sud, având în vedere consolidările (terenul fiind în pantă către nord, a fost înconjurat pe trei laturi cu un zid de piatră). Dar în anul următor, lucrările au fost întrerupte și reluate abia în 1910, din inițiativa episcopului Nifon Niculescu,(1909 – 1921) cu sprijinul Ministrului Cultelor și Instrucțiunilor Publice, Spiru Haret care a alocat suma de 145.000 lei.

Lucrările, reluate după planurile arhitectului Dumitru Berechet, au continuat până în 1916 și au fost reluate în 1924-1925. Au fost ridicate biserica mare a mănăstirii și o mare parte dintre clădirile actuale. Noua biserică a așezământului a fost pictată în 1926-1932 în frescă de pictorul Gheorghe Eftimiu din București în stil neobizantin, cu motive obișnuite în bisericile românești din epoca brâncovenească. Biserica a fost sfințită la 2 octombrie 1932 de episcopul Cosma Petrovici (1921-1947) cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica de la demisol se sfințește cu hramul „Izvorul Tămăduirii și s-a folosit ca biserică de iarnă pâmă la 1954.

Manastirea „Sfânta Maria” – Techirghiol

Construită de către obştea sătească din satul Maioreşti, judeţul Mureş, în sec. al XVIII – lea, bisericuţa cu hramul “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” a fost mutată în anul 1934 de către regele Carol al II-lea la Castelul Pelişor de la Sinaia, unde însă, după instaurarea comunismului, a rămas  în paragină până când patriarhul Justinian a adus-o şi a restaurat-o la Techirghiol. Iniţial, planul bisericii este un tip arhaic: dreptunghiular, cu partea de vest poligonală cu trei laturi şi absida altarului, decroşată, poligonală cu cinci laturi. După transportarea ei la Techirghiol, restauratorii adaugă un pridvor sculptat şi un turn de clopote cu foişor. În documentele care s-au păstrat în legătură cu această bisericuţă se aminteşte că exista o clopotniţă, situată însă separat de corpul bisericii propriu-zise.

 Pereţii bisericii sunt alcătuiţi din bârne de stejar de grosime variabilă între 25-30 cm, suprapuse orizontal şi îmbinate printr-o tehnică specifică lăcaşurilor de lemn din Transilvania numită: “coadă de rândunică” iar în unele locuri prin cuie de lemn. Aceste bârne au un aspect natural, nefiind finisate, păstrându-se astfel caracteristicile trunchiului de stejar din care au fost tăiate. Întregul ansamblu este împrejmuit de un brâu median cu aspect de funie împletită, simbol al comuniunii sau o modalitate de delimitare simbolică a spaţiului sacru.

Foişorul clopotniţei este ornat cu motive geometrice şi cruci pe fiecare din cele patru laturi. Motive populare româneşti, geometrice şi florale, se regăsesc şi la ancadramentul uşii, situată  pe latura de sud. Pridvorul adăugat ulterior, pe lângă ornamente populare de felul celor amintite, prezintă un profil de maică şi unul de călugăr despărţite de o cruce, sculptate în colţul din partea de vest.

 • Ziua 1
 • Ziua 2
 • Ziua 3
 • Ziua 4
 • Ziua 5
Ziua 1

Craiova – București – Călărași – Mânăstirea Dervent

Mânăstirea Dervent (începuturile schitului Dervent se pierd în negura vremii. După cum se ştie, cea mai veche vatră monahală de pe teritoriul ţării noastre este consemnată în partea de sud a Scythiei Minor, între Tomis şi Durostorum, localizare care corespunde cu poziţia Derventului, dar primele informaţii istorice sigure despre înfiinţarea unei sihăstrii în apropierea acestei vechi cetăţi datează abia din secolul al IX-lea) – Mânăstirea Peștera Sfântul Apostol Andrei (semnificația spirituală și istorică legată de Sf. Ap. Andrei, cel care a sfințit prin prezența sa pământul stramoșesc dintre Dunăre și Mare, protectorul Dobrogei și al României întregi, ne îndreptățește să mergem până la originile apostolice ale Bisericii noastre) Mânăstirea Sfânta Maria Techirghiol (în anul 1928, primul patriarh al României - Miron Cristea - cumpără în staţiunea balneară Techirghiol o vilă modestă cu 16 camere, înfiinţând un sanatoriu preoţesc pentru clerul din întreaga ţară. Astfel, în anul 1951 este adusă aici de la Sinaia, o bisericuţă de lemn, înfiinţând un schit de maici şi făcând din sanatoriu o anexă a schitului) Constanța. Cazare.

Ziua 2

Constanta - Tulcea

Mic dejun. Mânăstirea Celic Dire (potrivit Marelui Dicționar Geografic al României, așezământul a fost înființat în 1835 de arhiereul Athanasie Lisivenco. Pe de altă parte, potrivit arhim. Roman Sorescu, mănăstirea a fost întemeiată aproximativ în anul 1840 de către călugări români și doi călugări ruși reveniți de la Muntele Athos: arhimandritul Athanasie Lisifenco și schimonahul Paisie. Potrivit unei alte versiuni, în zona în care se află mănăstirea au venit în secolul al XVIII-lea călugări ardeleni veniți de la Muntele Athos și au întemeiat vatra monahală construind o bisericuță din lut și bârne de lemn în locul în care astăzi se află cimitirul)Mânăstirea Saon  (a luat ființă sub stăpânirea otomană în anul 1846, prin plecarea unor călugări de la Mănăstirea Celic-Dere. Cei veniți la Saon au ridicat aici câteva chilii din chirpici și un Paraclis ca metoc al Mănăstirii Celic-Dere) Basilica Paleo-Creștină Niculițel ( monumentul paleocreștin din Niculițel se afla situat în zona de nord-est a localității, la poalele dealului Piatra Roșie. Complexul este alcătuit dintr-o bazilică paleocreștină, ridicată deasupra unor morminte martirice. Patru martiri – Zotikos, Attalos, Camasis si Phillippos – au fost identificați într-un sicriu colectiv, aflat în partea superioară a criptei) Mânăstirea Cocoș (mănăstirea Cocoș există din anul 1833, ctitorii fiind călugării  Visarion, Gherontie și Isaia din mănăstirea Neamț, care au trecut pe la Muntele Athos, înainte de a se opri aici. Ei au venit până la Isaccea, unde s-au și așezat. Aceștia au cumpărat o bucată de pământ și au construit o mică biserică din nuiele lipite cu pământ, fără turle și fără clopote, respectând legile musulmane de atunci. Această biserică, cu reparații făcute în timp, a dăinuit până în anul 1910 când a fost demolată. Pe locul fostului Altar a fost așezată o troiță pentru aducere-aminte). Cazare Tulcea.

Ziua 3

Delta Dunarii

Mic dejun. Această zi o vom dedica vizitării Deltei Dunării (Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România și parțial în Ucraina, este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, fiind clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România și ca parc național în taxonomia internațională a IUCN. Flora Deltei este reprezentată în mare parte de o vegetație specifică zonelor umede (stuful, papura, rogozul, în amestec cu salcia pitică) și ocupă 78% din totalul suprafeței. Delta Dunării conține mai mult de 360 de specii de păsări și 45 de specii de pește de apă dulce în numeroasele sale lacuri și japșe. Acesta este locul unde milioane de păsări din diferite colțuri ale Pământului (Europa, Asia, Africa, Marea Mediterană) vin să cuibărească). Cazare Tulcea.

Ziua 4

Tulcea - Targoviste

Mic dejun. Mânăstirea Sfinții Voievozi Slobozia (după ce în martie 1614, voievodul Radu Mihnea i-a acordat marelui postelnic Ianache Caragea dreptul de a întemeia o „slobozie” la Vaideei, adică o așezare scutită de dări pe trei ani Alexandru Iliaș (1616-1618) i-a donat marelui postelnic Ianache Caragea moșia domnească pe care se află satul Vaideei, actuala Slobozia)– Mânăstirea Ghighiu  unde se află icoana Maicii Domnului „Siriaca”, icoană grabnic ajutătoare (aflat într-o vizită mai lungă în România, pe 25 februarie 1958, Preasfinţitul Vasile Samaha, episcop de Serghiopolis din cadrul Patriarhiei Antiohiei, a fost condus la Mănăstirea Ghighiu. Cu prilejul acestei vizite, episcopul a dăruit mănăstirii o icoană a Maicii Domnului, veche de peste patru sute de ani. În Patriarhia Antiohiei, această icoană a Maicii Domnului era cunoscută sub numele de Maica Domnului din Bhamdoun – Muntele Libanului. Nu se cunosc împrejurările în care icoana a ajuns din Liban la Mitropolitul Vasile Samaha. Icoana este o reproducere a icoanei Maicii Domnului din Kazan)– Mânăstirea Sfânta Maria Jercălăi (a fost construită în anul 1731 și are o vechime de peste două secole și jumătate. Obstea satului Luieriu a daruit o biserică din lemn Familiei Regale, pentru Castelul Bran, în vecinatatea căruia a fost strămutată în anul 1932. Fiind destinată doar să înfrumusețeze împrejurimile, biserica nu și-a îndeplinit la Bran rolul ei sacru. Nefolosită și neîngrijită după anul 1948, când Castelul Bran a fost transformat în muzeu de artă feudală, biserica a început să se deterioreze. Descoperită într-o avansată stare de degradare de către vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina, biserica a pornit din nou la drum, oprindu-se de data aceasta la Schitul Cricov - Prahova, a cărui veche biserică se ruinase cu timpul)Târgoviște – Cazare.

Ziua 5

Targoviste - Craiova

Mic dejun. Mânăstirea Stelea (ridicată în a doua jumătate a veacului al XVI-lea de negustorul Stelea, menționată în anul 1582 de un hrisov prin care Mihnea Turcitul întărea o danie făcută mănăstirii și, mai apoi, de documentele din 1614, 1617 și 1623) Curtea Domnească (Târgoviştea a devenit, încă din a doua jumătate a secolului al XIV-lea (cca. 1368), curte domnească secundară, iar din primul deceniu al secolului al XV-lea reşedinţă principală a voievodului Mihail (cca. 1409-1420), fiul şi asociatul la domnie al lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), domnul Ţării Româneşti (Maior Valachia) Mânăstirea Dealu (Biserica Sf. Nicolae, singurul corp arhitectural care s-a păstrat din vechiul ansamblu, este unul din cele mai importante monumente ale Evului Mediu din Țara Românească. Această inovație va fi preluată de bisericile de la Tutana, Brebu și Gura Motrului) – Mânăstirea Viforâta (Mănăstirea Viforâta, aflată în satul cu același nume din comuna Aninoasa, județul Dambovița, este o mănăstire cu obște de maici ce datează încă din secolul al XV-lea, mănăstirea pomenește amintirea ctitorul ei, Vladislav Voievod Basarab (1447-1456), coborator din neamul domnitorului Vlad Calugarul. Mănăstirea a fost construită de Vlad Voda Înecatul, la 1530, după unii autori drept mulțumire pentru biruința de la Viișoara din acel an. Acest Vlad Voda a fost fiul lui Radu cel Mare, fiind în ctitoria tatălui său de la Dealu, situată în apropierea Viforâtei) – Craiova.

Legal

Licență de turism Nr. 1306 din 01.03.2019

Polița asigurare nr. 57107/ 01.01.2023 – 31.12.2023 – Omniasig. Limita de raspundere: 25.000 EUR

Adresă

Str. C.S. Nicolaescu Plopșor nr. 3A
Craiova, Dolj
(în spatele bisericii „Sf. Ilie”)

2020 Pelerinaje.ro. Toate drepturile rezervate.

Close

Dobrogea - Delta Dunarii

Price
1395 Lei. per person
Duration
5 zile
Destination
Dobrogea
Travellers
35+

  Completează câmpurile pentru a efectua o rezervare. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  [tour_date]   Dacă aveți întrebări sau nelămuriri ne puteți scrie. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii