Pelerinaje Externe Bulgaria

Preț
75 €. per persoană
Durată
2 zile
Destinație
Bulgaria
Pelerini
35+
 • Informații
 • Itinerariu
 • Important

Detalii

Locația de plecare
Craiova
Locația de revenire
Craiova
Data de începere a pelerinajului
26 iunie 2021 06:30
Prețul include
 • 1 noapte cazare hotel/pensiune 3*
 • Însoțitor preot ghid
 • Mic Dejun
 • Transport autocar 4*
Prețul nu include
 • Ghid la obiectivele turistice
 • Taxe de stațiuni și orașe
 • Taxe intrări obiective
Detalii costuri
Supliment cameră single (preț / pers.): 20 €.

Veliko Târnovo

Pitorescul oraș medieval Veliko Tarnovo este situat în nordul Bulgariei și e destinația perfectă pentru o vacanță în stil medieval. Fosta capitală a Bulgariei, cu peste 700 ani de istori, Veliko Tarnovo se deschide cu o cetate ce veghează orașul, palate, biserici medievale, case cu un stil arhitectonic unic, muzee, mănăstiri, și, nu în ultimul rând, satul Arbanassi – cu case din piatră.

Veliko Tarnovo – centru medieval: originea numelui este legată de cuvântul slav “tun sau “turn (tron) și de-a lungul anilor s-a transformat în Ternov, Turnovo, Turnovo iar mai apoi în Veliko Tarnovo fiind numit “Veliko (Mare) datorită mărimii și frumseții sale. Astăzi Veliko Turnovo este un important centru administrativ, cultural, istoric și turistic al Bulgariei.Orașul este centrul unuia din cele 28 de districte administrative ale țării – districtul Veliko Turnovo, care are o suprafață de 4.662 km pătrați și include 10 municipalități cu 14 orașe și 322 de sate. Populația este de aproximativ 295 000 locuitori. Populația orașului Veliko Turnovo este de aproximativ 65.000 locuitori “permanenți”, dar împreună cu studenții de la Universitatea Sf. Kiril și Methodius (a două că mărime în țară) și de la Universitatea Militară “Vasil Levski, se mai mărește, cu aproximativ 12.000 locuitori. Bună localizare, climatul, resursele naturale, vestigiile istorice bine conservate, păstrarea și continuarea artei tradiționale meșteșugărești, conferă zonei o bună dezvoltare în viitor. Veliko Turnovo este un important “simbol” al Bulgariei iar statisticile indică, că orașul și regiunea se află în primele 10 cele mai vizitate desinații turistice din Europa de Est. Centrul de Informare al Consiliului Europei, deschis în 1997 în Veliko Turnovo, este al doilea că importantă din țară și lucrează activ atât pentru stabilirea de relații cu alte țări membre ale comunității europene, cât și pentru dezvoltarea de programe și proiecte finanțate cu fonduri Europene. Bună localizare, climatul, resursele naturale, vestigiile istorice bine conservate, păstrarea și continuarea artei tradiționale meșteșugărești, conferă zonei o bună dezvoltare în viitor. Veliko Turnovo este un important “simbol” al Bulgariei, iar statisticile indică, că orașul și regiunea se află în primele 10 cele mai vizitate destinații turistice din Europa de Est.

Obiective: Cetatea din Veliko Tarnovo are 3 coline foarte importante și anume: Tarevet, Trapezita și Sfeta Gora. Orașul este despărțit în două părți de răul Iantra. Cetatea țărilor vlaho-bulgari (Tarevet), înconjurată de ziduri înalte de 12 metri și groase până la 3 metri, era inaccesibilă oamenilor de rând ori năvălitorilor. Un pod mobil desparte orașul de jos de cetatea Tarevet. În piață mare a cetății se află palatul regal, ridicat în trei trepte, din cauza terenului accidentat. Un loc central îl avea Patriarhia, reconstruită astăzi în toată splendoarea ei. Aici s-au aflat moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, aduse de către împăratul Ioan Asan al ÎI-lea de la Epivata.

 

Arbansi

Lipsa altor materiale documentare lasă loc pentru opinii și speculații cu privire la originea, numele și populația inițială a așezării. Unii cercetători consideră că satul a fost populat de boieri bulgari care au venit de la cele mai vestice părți ale celui de al Doilea Țarat Bulgar, după importanta victorie a lui Ioan Asan al II-lea al Bulgariei împotriva bizantinilor lângă Klokotnița la , când țarul a cucerit „Țara Albanezilor”. Această ipoteză este susținută doar de notele din secolul al XIX-lea ale lui Gheorghi Rakovski și ale altor istorici, dar nu și de dovezi directe sau din surse contemporane.

Biserica „Nașterea Domnului” din Arbanasi, secolele al XVI-lea–al XVII-lea – Cel mai vechi document scris care marchează începutul istoriei satului Arbanasi este o poruncă a sultanului otoman Soliman Magnificul din 1538, prin care oferea în dar terenul actualelor localități Arbanasi, Leaskoveț, Gorna Oreahovița și Dolna Oreahovița ginerelui său, marele vizir Rustem Paşa. În document, cele patru sate erau reunite sub denumirea de Arnaud Kariyeleri („satele arnăuțești”), și primii coloniști ar fi putut fi albanezi și greci din Epir; deși în registrele fiscale otomane apar și nume cu sonoritate albaneză, la acea dată predominau de departe numele ortodoxe slave.

Registrele fiscale din anii 1541–1544 descriau Arnavud köy (sau Darı ovule) ca un sat de 63 de gospodării și cu 72 de bărbați necăsătoriți. În 1579–1580, el număra deja 271 de gospodării și 277 de bărbați necăsătoriți, sau creștere de patru ori în patruzeci de ani, ceea ce indică un aflux de coloniști. Satul și-a păstrat caracterul pur creștin și a prosperat în secolul al XVII-lea.

Alte surse care menționează Arbanasi sunt notele lui Pavel Đorđić din 10 ianuarie 1595, adresate principelui Transilvaniei Sigismund Báthory. Satul este menționat și de episcopul romano-catolic de Sofia, Petar Bogdan Bakșev, care a vizitat Tărnovo în 1640. El a remarcat că era un sat în munți cu circa 1000 de case, de unde se vedea întreg orașul Tărnovo. Un alt episcop romano-catolic, Anton Stefanov, consemnează localitatea Arbanasi în 1685. Potrivit relatării sale, în Arbanasi erau negustori din Italia, Ungaria, Polonia și, în special, muscali.

Mai multe detalii puteți găsi aici.

 • Ziua 1
 • Ziua 2
Ziua 1

Craiova – Veliko Târnovo (350 km.)

Plecare la ora 06.30 din spatele Catedralei Mitropolitane din Craiova. Vom urma traseul Corabia- Nikopol- Veliko Târnovo. Vizităm cetatea „Ţareveț” și dealul „Trapezița” (complexul arhitectonic și muzeal denumit Tsarevets este situat pe dealul cu același nume din vechiul centru al localității Veliko Târnovo. Zona a fost locuită încă din anul III î.Hr., iar în sec. V-VII d. Hr. aici se găsea marele oraș bizantin Zikideva. În secolul al IX-lea în acest loc a fost ridicată o așezare de către bulgarii vechi, protejată de zidurile cetății. Localitatea Târnovo a fost proclamată drept capitală a celui de-al doilea Regat Bulgar în anul 1185, iar cetatea a devenit extrem de importantă ca centru administrativ, militar, cultural, religios și comercial. Pe dealul Tsarevets erau situate clădirile importante pentru administrația țării, complexul palatului regal, locuințele pentru aristocrație, mănăstiri, iar chiar în vârf Biserica Patriarhală.

Vizităm apoi bisericile „Sf. Dumitru din Salonic” (este cea mai veche biserică din oraș, ridicată în anul 1185 și are legătură cu un important eveniment istoric și anume răscoala lui Petru și Asan împotriva domniei bizantine. Aici au fost îngropați țarii din familia lui Asenevici, Assan – tatăl și Kaloian), „Sf. 40 Mucenici” ( construită în secolul al XIII-lea, în cinstea victoriei țarului Ioan Asan, la data de 9 mai 1230, asupra domnitorului din Epir Teodor Komnin, această biserică reprezintă cel mai important monument medieval din Veliko Târnovo. În biserică este păstrată o pictură murală din secolul al XIII-lea. În secolul al XVIII-lea turci transformă biserica în moschee, distrugând picturile și icoanele. În Biserica „Sf. 40 de mucenici“ sunt înmormântați țarul Kaloian (mort în 1207), țarin ele Ana Maria, Irina și Sf. Sava din Serbia. În biserică a fost găsit și inelul și sigiliul țarului.) și catedrala „Maica Domnului” (biserica este situată în cartierul Asăneștilor, vis-a-vis de biserica „Sf. 40 de mucenici“, pe malul stâng al râului Iantra. În anul 1843, biserica a fost renovată și pictată, dar la sfârșitul secolului al XIX-lea picturile deja au dispărut. În 1923, biserica a fost restaurată. Icoanele vechi reprezintă partea cea mai valoroasă a acestei biserici. Majoritatea iconelor din biserică sunt datate în perioada secolelor XVI-XIX, iar icoanele Maica Domnului și Iisus Hristos Mântuitorul datează din secolul al XVI-lea.

După prânz vom vizita Mănăstirea Schimbarea la Față (plasată într-o zonă muntoasă, pitorească, din preajma orașului Veliko Târnovo. Ctitorită în secolul al XIV-lea de țarul Ivan al Bulgariei și de mama sa Sara-Teodora, mănăstirea a fost jefuită și distrusă în dese rânduri. A fost complet refăcută abia în anul 1882, când unii dintre cei mai străluciți artiști din perioada Renașterii bulgare – Kolyu Ficeto și Zahari Zograf – au participat la restaurarea ei. Picturile murale Judecata de Apoi și Roata Vieții precum și alte frumoase fresce care-i decorează fațada exterioară, alături de iconostasul placat cu aur, o transformă într-un valoros exemplu de artă picturală și sculpturală din perioada Renascentistă). Ne vom închina apoi în cadrul Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din Kilifarevo (a fost, în timpul Evului Mediu, unul dintre cele mai importante centre de educație spirituală. A fost construită în îndepărtatul an 1348 de Sfântul Teodosie din Târnovo, un respectat isihast, cu sprijinul marelui țar Ivan Alexandru, conducătorul Bulgariei din acele vremuri. Între zidurile acestui loc sfânt au fost traduse în bulgară numeroase opere literare, cărți liturgice, cărți despre viețile sfinților, predici și cronici străvechi. În această perioadă mănăstirea a devenit un adevărat centru spiritual al isihasmului ortodox, o doctrină creștină răspândită în această zonă între sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul celui de-al XIV-lea). Mănăstirea Kapinovo Sfântul Nicolae făcătorul de minuni din Kapinovo (este adăpostită la poalele munților Balcani, în apropiere de malurile râului Veselina. Construită în îndepărtatul an 1272, acest lăcaș de cult face parte din complexul de mănăstiri cunoscute sub numele de mănăstiri Imperiale, situate în apropierea vechii capitale a celui de-al Doilea Imperiu Bulgar (1186-1393) – Veliko Târnovo. Biserica mănăstirii datează din perioada cuprinsă între sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea și găzduiește o minunată pictură înfățișând Judecata de Apoi, valoros exemplu de artă din perioada renascentistă bulgară. Mănăstirea a fost în dese rânduri folosită ca adăpost de lideri și de participanți ai mișcărilor de rezistență în fața invaziilor turcești și încă păstrează amintirea spiritului patriotic din acele timpuri ). Cazare în orașul Arbanasi, Bulgaria.

Ziua 2

Arbanasi – Plevna – Craiova (540 km.)

Mic dejun. Vom vizita mănăstirile „Adormirea Maicii Domnului” (mănăstirea a fost construită în timpul celui de-al doilea Țarat bulgar. După căderea cetății Târnovo sub dominație turcească, mănăstirea a supraviețuit cu greu, dar a fost abandonată ulterior din cauza distrugerilor repetate. În secolele XVII-XVIII, localnicii o reconstruiesc. În biserică sunt păstrate moaștele Sf. Modest și ale Sf. Ecaterina. În muzeul mănăstirii se păstrează mai multe obiecte de patrimoniu și sfinte relicve din argint și aur.) și mănăstirea „Sf. Nicolae Făcătorul de Minuni” (se află la 5 km de Veliko Târnovo, pe drumul spre Gorna Oryahovitsa, la intrarea din partea de sud-vest a satului Arnabasi. Mănăstirea a fost distrusă de turci și restaurată în 1680. Biserica și capela, care are hramul „Sfântul Ilie”, prezintă fresce bine conservate. Deosebit de valoroasă este și cea de-a doua capelă, realizată în 1746, unde se remarcă crucea de lemn încrustată cu pietre și smalț). Călătoria va continua către orașul Plevna ce ne va surprinde cu numeroasele sale atracții care păstrează importante dovezi istorice din vremea războiului de eliberare Ruso-Turc (1877-1878). Una dintre ele este Mausoleul-Capelă Sfântul Gheorghe Cuceritorul, cel mai important obiectiv istoric din oraș. Construit în cinstea celor căzuți în timpul asediului orașului, mausoleul adăpostește oasele a mii de soldați ruși și români. Ne vom îndrepta apoi către Biserica Sfântul Nicolae (este un monument valoros de arhitectură creștină, fiind construită pe locul unei capele din secolul al XIII-lea, ridicată de negustori din Dubrovnik. Deține cea mai mare colecție de icoane, în număr de 68, aparținând Școlii de pictură Samokov). Ne îndreptăm către casă și vom ajunge în Craiova în funcție de trafic și de formalitățile vamale.

 

BINE DE ȘTIUT

 • În cazul în care călătorul doreste sa achite în lei, se percepe un comision de risc valutar de 2 % fata de cursul BNR din ziua în care se face încasarea.
 • Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în care are loc desfăşurarea pelerinajului.
 • Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră).
 • Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale.
 • Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru Grecia.
 • Copiii beneficiază de reducere pt. cazare în cameră cu doi adulţi.
 • Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup.
 • Tariful pentru ferryboat este orientativ, acesta fiind valabil la data publicării programului; pot intervenii modificări ale tarifului.
 • Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor.
 • Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor.
 • Pentru călătorie este necesar paşaportul valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară sau carte de identitate.

Condiții de renunțare

În cazul în care călătorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

 • 25% din preţul pachetului de servicii de călătorie, dacă renunţarea se face în intervalul 29 –25 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 • 50% din preţul pachetului de servicii de călătorie, dacă renunţarea se face în intervalul 24 – 20 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 • 100% daca anularea se face în următoarele condiții:
  • nu se prezintă la program;
  • într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de data plecării (ori în ziua plecării);
  • în cazul în care călătorul nu este lăsat să treacă una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agenției;
  • în cazul în care călătorul nu respectă condițiile generale ale Agenției, prezintă acte incomplete sau false, nu are pașaport sau nu achită integral excursia în termenele stipulate;
Legal

Licență de turism Nr. 1306 din 01.03.2019

Polița asigurare nr. 000002085/ 01.01.2021-31.12.2021 – City Insurance. Limita de raspundere: 25.000 EUR

Adresă

Str. C.S. Nicolaescu Plopșor nr. 3A
Craiova, Dolj
(în spatele bisericii „Sf. Ilie”)

2020 Pelerinaje.ro. Toate drepturile rezervate.

Close

Bulgaria

Preț
75 €. per persoană
Durată
2 zile
Destination
Bulgaria
Călători
35+

  Completează câmpurile pentru a efectua o rezervare. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii   Dacă aveți întrebări sau nelămuriri ne puteți scrie. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii